Tutorials lập trình cơ bản với Php vs Mysql cho người mới bắt đầu <P6>

 1. TTN

  TTN

  Tham gia ngày:
  16/7/13
  Bài viết:
  751
  Đã được thích:
  128
  Điểm thành tích:
  43
  Câu lệnh kết nối PHP và MYSQL
  [h=3][/h]
  1- Kết nối cơ sở dữ liệu:

  Cú pháp:
  mysql_connect("hostname","user","pass")

  2- Lựa chọn cơ sở dữ liệu:
  Cú pháp:
  mysql_select_db("tên_CSDL")

  Ví dụ:
  $conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die(" khong the ket noi");
  mysql_select_db("demo");


  3- Thực thi câu lệnh truy vấn:

  Cú pháp:
  mysql_query("Câu truy vấn ở đây");

  4- Đếm số dòng dữ liệu trong bảng:
  Cú pháp:
  mysql_num_rows();

  5- Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng:
  Cú pháp:
  mysql_fetch_array();

  6- Đóng kết nối cơ sở dữ liệu:
  Cú pháp:
  mysql_close();

  Ví dụ áp dụng:
  Tạo cơ sở dữ liệu dựa trên từng đoạn code sau:
  mysql -hlocalhost -uroot -proot
  mysql>create database demo_mysql;
  mysql> use demo_mysql;
  mysql>create table user(id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(50) NOT NULL, password CHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY(id));


  Tạo trang test.php. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối cơ sở dữ liệu.
  <?
  $conn=mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can't connect database");
  mysql_select_db("demo_mysql",$conn);
  ?>


  Tiếp đến viết câu truy vấn lấy ra tất cả user từ database.
  <?
  $sql="select * from user";
  $query=mysql_query($sql);
  ?>


  Kiểm tra xem trong bảng dữ liệu đã tồn tại user nào chưa ?. Nếu chưa thì xuất ra thông báo lỗi, ngược lại thì đưa chúng vào mảng và lặp cho đến hết bảng dữ liệu.
  <?
  if(mysql_num_rows($query) == 0)
  {
  echo "Chua co du lieu";
  }
  else
  {
  while($row=mysql_fetch_array($query))
  {
  echo $row[username] ." - ".$row[password]."<br />";
  }
  }
  ?>


  Và cuối cùng chúng ta đóng kết nối và kết thúc thao tác xử lý.
  <?
  mysql_close($conn);
  ?>


  Và cuối cùng là file hoàn chỉnh của ứng dụng trên:
  <?
  $conn=mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can't connect database");
  mysql_select_db("demo_mysql",$conn);
  $sql="select * from user";
  $query=mysql_query($sql);
  if(mysql_num_rows($query) == 0)
  {
  echo "Chua co du lieu";
  }
  else
  {
  while($row=mysql_fetch_array($query))
  {
  echo $row[username] ." - ".$row[password]."<br />";
  }
  }
  mysql_close($conn);
  ?>

   

 2. Đang tải...

Chia sẻ trang này

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường!