Tutorials lập trình cơ bản với Php vs Mysql cho người mới bắt đầu <P5>

 1. TTN

  TTN

  Tham gia ngày:
  16/7/13
  Bài viết:
  751
  Đã được thích:
  128
  Điểm thành tích:
  43
  Xử lý giá trị form trong PHP


  [​IMG]

  Chúng ta thấy rằng 1 form phải bao gồm:

  Tên form để dễ dàng tách biệt với giá trị của chúng.

  Action: hành động chuyển tiếp đến link xử lý.

  Method: Là phương thức truyền bao gồm POST và GET.

  Ví dụ:

  [​IMG]
  Như vậy ta thấy rằng. Đoạn code trên làm những việc sau.

  Đầu tiên khi khách nhập liệu username vào thì chúng sẽ chuyển tới trang check.php để tiến hành xử lý thông tin. Trên phương thức POST, với tên form là reg. Giá trị mà chúng ta gởi là username vừa nhập liệu.

  Vậy làm cách nào để chúng ta lấy được giá trị vừa nhập liệu nào ?.

  PHP cho phép ta lấy giá trị dựa vào 2 phương thức POST và GET.

  Đới với POST ta có : $_POST[‘Giá trị’]

  Đối với GET ta có : $_GET[‘Giá trị’]

  Vậy với đoạn code trên có thể lấy được biến xử lý là : $_POST[‘username’];

  Username là tên của field mà người sử dụng nhập liệu vào.

  1 Phương thức GET:

  Phương thức này cũng được dùng để lấy dữ liệu từ form nhập liệu. Tuy nhiên nhiệm vụ chính của nó vẫn là lấy nội dung trang dữ liệu từ web server.

  Ví dụ:

  Với url sau: shownews.php?id=50
  Vậy với trang shownews ta dùng hàm $_GET[‘id’] sẽ được giá trị là 50.

  2- Phương thức POST:

  Phương thức này được sử dụng để lấy dữ liệu từ form nhập liệu. Và chuyển chúng lên trình chủ webserver.

  Ví dụ:

  Xây dựng 1 trang HTML với nội dung gồm form nhập liệu họ và tên. Sau đó dùng 1 file php để xuất ra thông tin họ và tên mà người sử dụng vừa nhập liệu.

  Đáp Án:

  Tạo file userform.htm với nội dung sau:

  [​IMG]

  Tạo file processform.php để xuất ra dữ liệu

  [​IMG]

  Theo PHPonline
   

 2. Đang tải...

Chia sẻ trang này

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường!